PSICOLOGIA INFANTIL

PSICOLOGIA INFANTIL

La nostra especialitat és la psicologia infantil, i en aquesta àrea, el nostre treball es centra en afavorir un desenvolupament evolutiu del nen/a. Ens dotem dels recursos més adequats per tractar i prevenir dificultats de comportament, d’actitud o les formes de relacionar-se amb l’entorn.

Per a que el nostre treball doni fruits, és imprescindible una fluida comunicació entre psicòleg i els pares. En l’etapa infantil també és important no oblidar un tercer pilar que és l’escola i els seus professors. La recollida d’informació a través de l’observació és de gran ajuda per la correcta intervenció psicoterapeutica. Sempre que els pares ens autoritzin, ens posem en contacte amb l’escola.

Cada nen és diferent i per tant, cada pacient ha de rebre un tractament totalment personalitzat a les necessitats i possibilitats que presenti. Per això, realitzem una amplia i exhaustiva avaluació i així elaborem el diagnòstic pertinent. És així com aconseguim el tractament més adequat en cada cas.

Una part important del nostre treball es basa en oferir i aportar les eines més adequades per a que poc a poc aprengui com utilitzar-les i així autònomament resolgui els seus conflictes i dificultats. Sempre amb el nostre seguiment i ajuda.

Oferim un espai i un ambient amè i divertit per a que els nostres pacients es sentin còmodes. El joc és una peça clau en la nostra feina, ja que a través dels dibuixos, contes, etc. podem extreure informació que complementi l’avaluació.

El nostre treball com a psicoterapeutes infantils no està adreçat únicament a millorar i corregir un símptoma sinó a descobrir què ens estan intentant transmetre a través d’aquest símptoma. En el cas dels nens, el joc pot esdevenir una bona manera de comunicació, més enllà de la paraula.

La infantesa i l’adolescència són etapes marcades pel canvi i els dubtes, i en moltes ocasions costa que els més petits expressin què els hi passa. I hi ha problemes que passen desapercebuts, i es poden reflectir en mal comportament a casa i a l’escola, afectant a l’estructura familiar i/o al rendiment escolar. Aquesta etapa és clau per a evitar futurs problemes en l’edat adulta.

Concebem aquest servei com a idoni per aquelles famílies i/o educadors que es troben davant d’un nen amb problemes. Entenem problema com aquella dificultat que es pot trobar el nen/adolescent en els seus processos de desenvolupament, aprenentatge i adaptació en l’àmbit social, familiar i/o escolar. Les dificultats amb les quals ens podem trobar són varies: trastorns de l’aprenentatge, de desenvolupament, o de comportament. També treballem amb dificultats de tipus emocionals com ansietat, por, o complicacions de vinculació del nen/a.

Treballem:

 • - Problemes de comportament
 • - Pors i fòbies
 • - Problemes relacionals
 • - Problemes emocionals
 • - Estats d’ànim
 • - Alteració de la son
 • - Gelosia
 • - Dèficit d’atenció
 • - Hiperactivitat
 • - Problemes de conducta alimentària
 • - Problemes de relació social
 • - Processos de dol
 • - Carència de motivació

Treballem per a reduir al màxim possible els símptomes i oferir un assessorament i orientació per a millorar la situació, tant del nen com del seu entorn familiar, social, i escolar.

Com realitzem l’avaluació psicològica?Per a extreure informació completa avaluem tres grans àrees; àrea intel·lectual, àrea emocional i àrea del comportament.

 • El primer pas és l’entrevista amb els pares i el nen.
 • Seguidament, realització d’un test (si és necessari el cas) per a obtenir més dades.
 • Paral·lelament, s’estableix contacte amb el tutor i/o professors de l’escola.
 • I si és precís també, presa de contacte amb altres serveis implicats com podria ser un metge o un equip d’EAP, etc.
 • I en aquells casos necessaris, visita psiquiàtrica.

Un cop avaluats els resultats, procedim a realitzar el tractament més adequat. El seguiment es duu a cap conjuntament amb els pares, ja que aquests poden col·laborar en el tractament des de casa. I de forma trimestral, concertem visites amb els professors per avaluar les millores del nen/a.

Contacta amb mi

Posa't en contacte amb mi i et respondré el més aviat possible.

  CONSULTA DE LLEIDA

 • Av. Rovira Roure 40, Altell Esc. Dreta, 25006 Lleida
 • 973 989 027

 • 654 198 778
 • email
 • www.iriscervera.es
En acceptar aquest formulari, accepta la nostra política de privacitat

Missatge enviat correctament, aviat ens posarem en contacte amb vostè.